Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Μεσόγειος τάφρος - ΙΙΙ


Μεσόγειος τάφρος - ΙΙΙ 

Όχι δεν είναι κόκκινο δάκρυ φεγγαριού
                                                 αυτό το κύμα
Ούτε καν αίμα λαβωμένου δελφινιού
Μόνο είναι βλύσμα της αρτηρίας
                                                  ενός ονείρου

Αυτό το κόκκινο της θάλασσας
δεν είναι καθρέφτισμα της Ανατολής
                   δεν είναι ανάκλαση της δύσης
                     είναι φθηνό αίμα ανθρώπινο,
ανταλλάσσεται
      σε συμφέρουσα τιμή με το πετρέλαιο

Έ σεις Άνθρωποι  
               η Μεσόγειος θάλασσα κοκκίνισε
Ξυπνήστε
Αυτό το κόκκινο δεν είναι του Ήλιου
                                      μηδέ του φεγγαριού
                                   είναι αίμα ανθρώπινο
βλύσμα της αρτηρίας ενός ονείρου
             για ένα κόσμο δίκαιο κι ελεύθερο

Ξυπνήστε Άνθρωποι
οι ξεριζωμένοι
                  πνίγονται στη Μεσόγειο τάφρο
στην Αγορά η ζωή τους ανταλλάσσεται
      σε συμφέρουσα τιμή με το πετρέλαιο

Ξυπνήστε
 όταν η Αφρική αιμορραγεί,
                             όταν η Ασία αιμορραγεί
                                η μεσόγειος κοκκινίζει
Κι η  Ευρώπη θα «νίπτει τας χείρας της»
                                                        στο αίμα
                                                          
                                                25 Απριλίου 2015
                                              Γιάννης Ποταμιάνος